Als rekenen niet lukt, is er....

JAMARA

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn bij Jamara gebaat.

Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan.

 

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

•Hoeveelheids- en getalbegrip

•Getalstructuur 

•Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA!

 

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:

•1 eenduidige strategie 

•zo concreet en dicht mogelijk bij het kind 

•zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten 

•hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen 

•inzicht in getalstructuur aanbrengen 

•op de juiste wijze leren automatiseren

 

 

rekenproblemen lelystad, dyscalculie Lelystad Flevoland, ik kan niet rekenen
bijles rekenen Lelystad

 

 

JAMARA gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen gaat worden met het rekenen tot en met 10.

Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. 

 

De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt bij om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau. 

 

Thuis wordt er ook iets van u verwacht. 

Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.                   

 


Rekenen en de werking van de ogen

Ruimtelijk zicht en inzicht 

Ruimtelijk inzicht is één van de belangrijkste rekenvoorwaarden.

Kinderen met visueel-ruimtelijke rekenproblemen hebben moeite met het correct weergeven van numerieke informatie. Voor hen is het bijvoorbeeld moeilijk te begrijpen dat bij 54 de 5 voor tientallen staat en de 4 voor eenheden, terwijl dit bij 45 precies andersom is. Daarom is het ook moeilijk om getallen en hoeveelheden juist te interpreteren. Er treedt verwisseling op: 63 wordt 36 en vinden er vinden omkeringen en/of spiegelingen plaats.

 

Ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht verschillen slechts twee letters en dat is niet toevallig.

Zonder ruimtelijk zicht geen of beperkt ruimtelijk inzicht. Het een komt voort uit het ander. Als er door wat voor oorzaak ook een afwijking in het ruimtelijk zicht -hoe klein en bijna onopmerkbaar ook - aanwezig is, dan heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. En daarmee o.a. voor het leren rekenen.

 

Het scherpzicht hoeft er niet door aangetast te worden, het ruimtelijk zicht kan via de standaardtesten bij oogarts of optometrist wel degelijk vastgesteld worden en is dus aanwezig.......en toch kan er een afwijking aanwezig zijn die er voor zorgt dat alle ruimtelijke informatie en het ervaren van ruimtelijke relaties anders verloopt dan normaal. De gevolgen kunnen divers zijn: onhandigheid, onzekerheid, performale onderontwikkeling, maar vaak ook vooral onvoldoende ontwikkeling van de rekenvaardigheid. Ook lezen en spellen kan lijden onder deze ruimtelijke "twist". Je ziet het al terug bij het verwisselen van d en b, spiegelen van letters en/of getallen.

 

Daarnaast speelt vaak de neurologische ontwikkeling een hele belangrijke rol in dit verhaal.Niet-geintegreerde reflexen kunnen een enorm negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. Dat reflexrestanten daar verantwoordelijk voor kunnen zijn zijn vrijwel onbekend bij behandelaars.

 

Uiteraard moet na het weghalen van blokkades in de ontwikkeling er ook aan gewerkt worden om de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht te stimuleren en een inhaalslag te maken.

 

(Tekst over ruimtelijk zicht en inzicht is van Will Missot van Centrum voor Nieuwe Leerstrategieën (CNLS))           

 

Hulp bij rekenen lelystad
rekenhulp Lelystad, Flevoland, rekenen, help rekenen is moeilijk, dyscalculie Lelystad