Een andere aanpak bij leer- en gedragsproblemen

Waar vaak RT-praktijken aan symptoombestrijding doen, pak ik de leerproblemen bij de basis aan!
Om bij de basis te beginnen, test ik bij Vreugd!Onderwijs onder andere de aanwezigheid van reflexrestanten, oogsamenwerkingsproblematiek en stellen we een dominantieprofiel op.
Door middel van een persoonlijk plan werken wij, ouders, kind en ik aan de basis van het leerprobleem.
Dat om er voor te zorgen dat uw kind zich weer lekker in zijn of haar vel gaat voelen!
Want dat is mijn doel, kinderen lekker in hun vel laten voelen.
 
Marlies Vreugd